Newspaper Article(s)

Acı piyasasının yeni natürmortu: Maraş (The new still life of the pain market: Maraş)

Ceren Boğaç
Empati yoksunluğu gözümüzün önünde bellek kıyımının ilk adımlarını atarken, Pripyat’ın karanlık turist nüshaları artık Maraş’ta da raks ediyor. Üzerinde debelendikleri yerin, kurtarılmayı bekleyen ortak geleceğimiz olduğunu yok sayarak, menfaatperest demeçler veriyor. Bireysel çıkarlar, bedeni yerinden edip, yeri bedensizleştiriyor.

Zamansız çocuk- evsiz beden (Timeless Child- homeless body)

Ceren Boğaç

Gaile Magazine (Yenidüzen Newspaper), 02 December 2018, p.23          

İktidarın özne üzerinde deneyimlediği hakimiyet ilişkisinin, evini kaybeden çocuk üzerinden nasıl oluşturulduğuna dair kısa bir bakış açısı sunmaya çalıştığım yazım Gaile’de…

Lefkoşa’da Bir Kent Heterotopyası

Ceren Boğaç

Detay Newspaper, 13 July 2017/ p.14

Dört yanı silahlarla çevrili bir adada ‘barış’ kendine nasıl alan açabilir? Kıbrıs’ta sanal mekânlardan somut mekânlara geçmeye çalışan barış eylemi üzerine düşündüklerimi DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi adına kelimelere dökmeye çalıştım.

Read more»

Sayıklamalar

Ceren Boğaç

Gaile, Yenidüzen Gazetesi Eki, Sayı 393 –13 Kasım 2016

…Ruhum, korkma; bağ bozulur şarap olur, ben seni eskitmeye bıraktım. Üzerine asılmış öteki yaşamları ayıkladım çekirdeğinden, meşe bir fıçıya kapattım. Bizim davamız ikimizin arasında; sahte derilerin tüm katmanlarını içimizden kazıdım.

Read more»

Yalanın Pornografisi

 Ceren Boğaç

Gaile, Yenidüzen Gazetesi EkiSayı 364 –10 Nisan 2016

…Her şeyi doğru ve açık açık söylemeyi amaç edinmiş Sokrates’in Atina meclisi tarafından ölüme mahkum edildiği günden beri, Akdeniz’in hiçbir yakasına hakikat uğramıyor sanki…

Read more»

‘Kadınlar Arasında: Şer’

Ceren Boğaç

Gaile Magazine (Yenidüzen Newspaper), Issue 346, 29 November 2015/ p.2-3

…Bu yazı, erkin kadın üzerinde kurduğu şiddete dayalı iktidar hakkında değil. Mülkiyet sorunsalı, postmodern feminist manifestolar veya sahipliğin tanımı hakkında da değil. Kelimelere akıtacaklarım, erkeklerin bu düzen içinde çoktan kaybettikleri değerler karşısında bunca zaman direndikten sonra, kadınların neden şimdi vazgeçmiş olabilecekleri sorusunun içsel bir monoloğu sadece…

Read more»

‘Bilimkurgu ve Geleceğin Düşünüp Hissedebilen Evleri’

Ceren Boğaç

Detay Newspaper, 21 December 2014/ p.17

…Fakat ne ilginçtir ki, ister bilimsel verilere sımsıkı bağlı kalıp gelecek öngörülerini bunun üzerine inşa eden A. C. Clarke gibi, ister kurgularını sosyo-politik verilere göre ele alan Ursula K. LeGuin gibi, isterse de hikâyeyi ‘distopik’ bir gelecek kurgusu üzerinden şekillendiren George Orwell ve Aldoux Huxley gibi yazarlar olsun, bilimkurgu kitaplarında ‘geleceğin evleri’, çoğunlukla, temelde bugünün benzeri veya yüzyıllar öncesinden süregelen geleneksel şekli ile betimlenmektedir…

Read more»

Vikingler’in Kuzeydeki Masal Kenti:Bergen

Ceren Boğaç

MekanPerest-Architecture, Environment and Construction Newspaper 01 AĞUSTOS 2010/

SAYI 12, s. 12

…Bergen’i gördükten sonra, insan ‘medeniyet’ sözcüğünün ütopyanın ötesinde yaşam’a aktarılmış en insanca kavram olduğunu anlıyor. Norveç’te değerli olan kişisel zenginlik değil, toplumsal yaşama aktarılmış zenginlikler.  Eğer hayatınız boyunca resim yapmak isteyip elinize fırça almadıysanız, bir şiirin bütün dizlerini kalbinizde duyduğunuz halde bir türlü kağıda aktaramadıysanız, ruhunuzda çalan şarkının melodisini mırıldanamadıysanız, Bergen’e mutlaka gitmelisiniz! Çünkü bu kentin sessiz büyüsünde insan gerçekten kendi sesini duyup, hayatı kaynağından yaşayabiliyor!..

Read more»

Dosya V: 21. Yüzyılda Kentlerin  Yeni-Değişen Yüzü

Ceren Boğaç, Şebnem Önal Hoşkara, Beril Özmen Mayer, Müge Rıza

MekanPerest-Architecture, Environment and Construction Newspaper, 20 HAZİRAN 2010/

SAYI 9, ss. 7-8-9-10

…21. Yüzyılda artık insan yaşamı büyük ölçüde ‘yer’ ve ‘zaman’ kavramlarını yitirmiş ve bundan ‘kent’ olgusu da nasibini almıştır. İnsan yaşamına egemen olan yeni yerleşme düzeni, ‘parçalı’, ‘dağınık’, ‘moleküler’ bir yapıya sahiptir ve bu da, 19. yüzyıl sonlarında başlayan `merkezden uzaklaşma`, başka bir deyişle `banliyöleşme` hareketinin son halkasıdır. Yüzyıl gibi kısa bir zamanda, tahmin edileyemeyen bir hızda gelişen ulaşım ve iletişim teknolojileri, geçmiştekinin aksine, insanın kent merkezlerine bağımlılığını azaltmıştır. Bunun sonucu olarak, 80’li yılların sonlarında, kurumların kırsala taşınmasına olanak veren iletişim teknolojileri, kentleşmede klasik yapılanmanın ortadan kalkmasına zemin hazırlamış ve genellikle ‘boşluksal’ düzen olarak tanımlanan yapılanma, kent evriminin dönüm noktalarından biri haline gelmiştir.

Read more»

İnsan Tanrıların Kırallığı: Sefalete İnat Mükemmelliğin Sonsuzluğa Taşıdığı  Şehir Kahire

Ceren Boğaç

MekanPerest-Architecture, Environment and Construction Newspaper, 06 HAZİRAN 2010/

SAYI 8, s.12

… Ölümsüzlüğü istemek için, ölümü düşünerek yaşamak gerektiğini bilen eski Mısır’lılar, olağanüstü güzellikler yaratmışlar. Bugünkü halksa, geçmişin aksine öyle çok bugüne dönük yaşıyor ki, herkes umarsız bir dinginlikle sadece ‘an’ın peşinde. Bunu, Gize yakınlarını kuşatmış kilometreler boyunca uzayan, sıvasız, zaman zaman penceresiz/kapısız; inşaat demirlerinin yükselmek için bırakılmış filizleri zamanı delerken, sizin acı bir gülümsemeyle seyrettiğiniz gecekondulardan anlıyorsunuz. Oysa ben, çocukluğumdan beri ziyaret etmek istediğim bu yeri hep, Güneş’in koynunda kilometrelerce yol alan Nil sularının, Papirus ağaçlarını tanrılara armağan olarak sunduğu çölün boşluğunda, tüm yalınlıklarıyla sonsuz hayata doğru yükselen Piramitler’den ibaret olacağını hayal etmiştim…

Read more»

Anarko-Sosyalist Manifesto: Mülksüzler

Ceren Boğaç

MekanPerest-Architecture, Environment and Construction Newspaper, 23 MAYIS 2010/

SAYI 7, s.13

Üniversite’nin ilk yıllarında, geçmişe dair çok uzak bir akşam: Doğduğum şehirde yaşamaya başlamış bir grup yabancıyla, hayatı- o zamanki anların felsefe/isyan/varoluş/kargaşa dolu, ilk gençliğin her yanına bulaşmış heycanlarını tüm boyutlarıyla tartıştığımız sırada ortaya atılan bir kitap: Mülksüzler!..

Read more»

Şövalyeler Diyarına Yolculuk: Kartpostal Anıları Malta…

Ceren Boğaç

MekanPerest-Architecture, Environment and Construction Newspaper, 21 MART 2010/

SAYI 4, s.12

…Malta ziyaretimiz boyunca Akdeniz’de olmanın, Akdeniz insanını bir şeyleri paylaşırken tanımanın, anlamanın ve anlaşılmanın (ve belki de yaşamanın en çok!) tadı bu satırlara sığmayacak kadar derin… Küçük bir yer olmasına karşın, her köşede sizi bir süpriz, geçmişten gelen etkileyici onlarca değişik yapı, tarih öncesi dönemlere ait medeniyet kalıntıları ve unutulmaz manzaralar bekliyor. Malta’da göze çarpan ekonomik sıkıntılar yok. En dağınık köşesinde bile karşınıza evsiz çıkmıyor. Malta insanı turizm olayını öylesine benimsemiş ki, adadaki her şeyin bir pazar aracına dönüştüğünü rahatlıkla görebiliyorsunuz…

Read more»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s