ııı. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı

»Bildiriyi burdan indirebilirsiniz

Akbil, A., Boğaç, C., Uluçay, B. (2014). Mimarlığın Özü: Ortak Zemin Arayışı (The Essence of Architecture: The Search for Common Ground), III. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı: “Mimarlık ve Meslek Alanında Bütünleşme ve Dayanışma”, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası, Nicosia, North Cyprus, 31 January 2014, pp.52-56

This slideshow requires JavaScript.

31 Ocak 2014

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, bu sabah başlayan  kurultay 3 oturumda tamamlanacak.

Mimarlar Odası Başkanı Azmi Öge, Kurultay Başkanı Ekrem Ziver Bodamyalızade, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği temsilcisi ve Türkiye 7. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Başkan

ı Cengiz Bektaş’ın açılış konuşmalarından sonra başlayan birinci oturumda, Doğan Hasol “Toplum, Mimarlık ve Eğitim” konusunda sunum yaptı.Ardından Cengiz Bektaş “TC VII. Mimarlık ve Eğitim Kurultay Değerlendirmesi” paylaşıldı. Birinci oturumun son sunumunu ise Neslihan Dostoğlu “Mimarlık Eğitiminde Değişimler ve Güncel Beklentiler: Avrupa Birliği Çerçevesi” konusunda yaptı.

“Lisans ve Lisansüstü Çalışma Grubu” sunumlar yaptı. Bu bölümde Cemaliye Sunalp Gürçınar, Sema Uzunoğlu, Vedat Çağanağa “Müfredat ve Akreditasyon Süreçleri”ni anlattı. “Tasarım Atölye Süreçleri ve Bilinmezleri” konusunda Erçim Uluğ, Sevinç Kurt, Selen Abbasoğlu Ermiyagil; “KKTC’de Mimarlıkta Lisans Üstü Eğitimi” konusunda da Mesut B. Özdeniz, Yonca Hürol, Resmiye Alpar Atun, Kozan Uzunoğlu’nun konuşmaları yer aldı.

“Mimarlık, Meslek Pratiği ve Denetimi” başlığında yapılacak kurultayın üçüncü ve son oturumunda, “Meslek Pratiği ve Mesleğe Kabul” konusunda Türker Aktaç, Nezire Özgece, Ercan Hoşkara, Harun Sevinç, Oğuz Şengezer, Ayşe Ersever, Meray Taluğ ve Ezcan Özsoy konuşacak.

“Yapı Denetimi” başlıklı bölümde Ayşe Öztürk, Tunç Adanır, Polat Hançer, Müjdem Vural, Gözde Oral, Hassina Nafa, Adil Coşkuner, Ersan Öksüz’ün sunumunun ardından “Mimarlığın Özü” konusunda ise Emre Akbil, Ceren Boğaç, Pınar Uluçay görüşlerini paylaşacak.

Mimarlar Odası’nın III. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, tartışma ve sonuç bölümüyle tamamlanacak.

»Kaynak: TAK