List of Publications

Book(s)

Read more»

Boğaç, C. (2010). Architecture for Meaning: Expression of Social Values through Urban Housing in Gazimağusa, North Cyprus, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN-10: 3838395549 / ISBN-13: 978-3838395548

Edited book(s).

Read more»

Markides, E., Boğaç, C. Kelly, R. (2019). The Famagusta Ecocity: A New Path for Peace in Cyprus, The Famagusta Ecocity Publishing, Famagusta, Cyprus, ISBN 978-9925-572-86-1

Uraz, U. U., Özmen, B., Pulhan, H., Boğaç, C. (2014). Doctoral Studies On Housing, Joint Symposium by HERA-C & HREC, Symposium Proceeding Book. Faculty of Architecture, EMU Press, Famagusta, North Cyprus

Dağlı, U., Olgaç Türker, Ö., Faslı, M., Güley, K., Boğaç, C., Uluçay, P. (2007). Medi-triology 2, International Gazimağusa Symposium, Faculty of Architecture, EMU Press, Famagusta, North Cyprus

Book chapters(s)

Boğaç, C. (2019). To Breathe upon a city. In Markides, E., Boğaç, C. Kelly, R. (Eds), The Famagusta Ecocity: A New Path for Peace in Cyprus (pp.21-34), Famagusta: The Famagusta Ecocity Publishing, ISBN 978-9925-572-86-1

Boğaç, C., Hançer, P. (2019). A Transformational Process of Integration: Ecocity and Eco Architecture. In Markides, E., Boğaç, C. Kelly, R. (Eds), The Famagusta Ecocity: A New Path for Peace in Cyprus (pp.125-144), Famagusta: The Famagusta Ecocity Publishing, ISBN 978-9925-572-86-1

Scientific Journal Article(s)

Read more»

Boğaç, C. (2020). The process of developing an emotional nexus between the self and an uncanny geography: An autoethnography. Emotion, Space and Society, ISSN: 1755-4586, 36, pp- 1-8

Boğaç, C. (2009).Place attachment in a Foreign Settlement. Journal of Environmental Psychology 29. 2. pp. 267–278

National Scientific Journal Article(s) 

Read more»

Boğaç, C. (2022). Platonik Yer Aşkı: New York Üzerine (Platonic Love of Place: On New York). Mimarlık Journal, ISSN 1300-4212, Issue: 428, pp.58.61

 Boğaç, C. (2021). Mekansal Mutasyonlar (Spatial Mutations). Published in Mimarca Journal, “Online: Digital Spaces” special issue, Book review section by Abdullah Can and Münevver Özgür Özersay, ISSN: 1306-3138, Issue:91, pp.144-149

Boğaç, C. (2017). Kent Ölçeğinde Barış Düzeni Kurabilme Pratiği: Mağusa Ekoşehir Projesi (Peace Building at the City Scale: The Famagusta Ecocity Project). Mimarca, March 2017, ISSN: 1306-3138, Issue: 83, pp. 35- 43

Boğaç, C. (2012). Nefes Alıp Veren Bir Kent Manifestosu (Manifesto of a Breathing City). İdeal Kent Dergisi, Issue: 5 January 2012, ISSN 1307-9905, pp. 220-225

Symposium Proceeding(s)

Read more»

 Boğaç, C. (2019). ‘Love of place: Emotional engagements and psychological process’, Environmental Psychology: Humans in their surrounding world, 4th EFPSA Conference, Kampus Hybernská, Prague Czech Republic, ISBN 978-80-263-1554-4, pp.13-18

Boğaç, C., Vehbi, B. O., Besim, D. Y., Bilsel, N. (2019). İnsan Belleğinde Mimarlık Hafızasının Oluşum Sürecinde Çocukluk Evresi: Kuzey Kıbrıs İçin Tespit ve Öneriler, 5. Mimarlık Eğitimi Kurultayı, Nicosia: Söylem Matbaası, pp.37-48

Akbil, A., Boğaç, C., Uluçay, B. (2014). ‘Mimarlığın Özü: Ortak Zemin Arayışı’ (The Essence Of Architecture: The Search for Common Ground), III. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı: “Mimarlık ve Meslek Alanında Bütünleşme ve Dayanışma”, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası, Nicosia, North Cyprus, 31 January 2014, pp.52-56

Boğaç, C. (2012). ‘Sosyal Değerlerin Kentsel Konut Mimarisi Üzerinden Dışavurumu: Gazimağusa Yeniboğaziçi Köyü Örneği’(The Expression of Social Values through Urban Housing: The Case of Yeniboğaziçi Village in Famagusta), Konut Kurultayı III: “Kıbrıs’ta Konut: Planlama, Tasarım ve Uygulama”, 09-10 March 2012, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi & Kıbrıs Türk Mimarlar Odası, Nicosia, North Cyprus

Boğaç, C. (2008). ‘Architecture for Meaning: Expression of Social Values In Urban Architecture In Northern Cyprus’, “Doctoral Studies on Housing” Joint Symposium organized by HERA-C and HREC, 20-22 May 2008, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, pp.124-128

Boğaç, C. and Güley, K. (2007). ‘Museum of Time: A study of Gazimağusa’,Proceedings of Social Science History Association, 32nd Annual SSHA Conference, Chicago, Illinois, USA, pp. 93-103, 15-18 November

Boğaç, C. (2005). ‘Should Architecture Mean Anything? Explorations into Approaches to Study Environmental Meaning in Architecture’,Proceedings of Research Institute for the Built and Human Environment (BuHu),5th International Postgraduate Research Conference In The Built And Human Environment, 11-15 April 2005, The University of Salford, UK, pp.312-320

 

Boğaç, C. (2021). Acı piyasasının yeni natürmortu: Maraş (The new still life of the pain market: Varosha). Gaile Magazine (Yenidüzen Newspaper), 27 December 2021, Year: 11, Issue:448 e-journal

Boğaç, C. (2018). Zamansız çocuk- evsiz beden (Timeless Child- homeless body). Gaile Magazine (Yenidüzen Newspaper), 02 December 2018, p.23           

Boğaç, C. (2017). Lefkoşa’da Bir Kent Heterotopyası (A City Heterotopia in Nicosia). Detay Newspaper, 13 July 2017, p.14

                  Boğaç, C. (2016). Yalanın Pornografisi (Pornography of Lie). Gaile Magazine (Yenidüzen Newspaper), Issue 364, 10 April 2016, pp.12-13

                  Boğaç, C. (2015). Kadınlar Arasında: Şer (Between Women: Evil). Gaile Magazine (Yenidüzen Newspaper), Issue 346, 29 November 2015, pp.2-3

                  Boğaç, C. (2014). Bilimkurgu ve Geleceğin Düşünüp Hissedebilen Evleri (Science Fiction and the Smart Houses of Future). Detay Newspaper, 21 December 2014, p.17

Boğaç, C. (2010). Vikingler’in Kuzeydeki Masal Kenti: Bergen (The Vikings’ North Fairytale City: Bergen). MekanPerest Newspaper, 01 August 2010, Issue 12, p.12

                  Boğaç, C., Önal Hoşkara, Ş., Özmen Mayer, B. & Rıza, M. (2010). Dosya V: 21. Yüzyılda Kentlerin Yeni-Değişen Yüzü (File V: New-Changing Face of Cities in the 21st Century). MekanPerest Newspaper,20 June 2010, Issue 9, pp. 7-10

                  Boğaç, C. (2010). İnsan Tanrıların Kırallığı: Sefalete İnat Mükemmelliğin Sonsuzluğa Taşıdığı Şehir Kahire (The Kingdom of Human Gods: City of Cairo that Perfection Carries to Eternity Against Poverty). MekanPerest Newspaper, 06 June 2010, Issue 8, p.12

                  Boğaç, C. (2010). Anarko-Sosyalist Manifesto: Mülksüzler (Anarcho-Socialist Manifesto: Dispossessed). MekanPerest Newspaper, 23 May 2010, Issue 7, p.13

Boğaç, C. (2010). Şövalyeler Diyarına Yolculuk: Kartpostal Anıları Malta (Journey to the Kingdom of the Knights: Postcard Memories from Malta). MekanPerest Newspaper, 21 March 2010, Issue 4, p.12

……..

Short- Story(s)

            Boğaç, C. (2022). Kum Fırtınası (Sandstorm). Bakırdan, Yıllık edebiyat, kültür, sanat e-dergisi, Sayı: 4 (2022), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, pp.89-91

                  Boğaç, C. (2021). Cennetin İlk Basamağı (First Step of the Heaven). Mimarca Mekan Alatım Metin Yarışması 2020. (Eds.) Devrim Yücel Besim & Abdullah Can, KTMMOB Mimarlar Odası, Nicosia, pp. 90-95

Boğaç, C. (2016). Sayıklamalar (Murmurs). Gaile Magazine, Issue:393, 13 November 2016, pp.10-11

                  Boğaç, C. (2011). Yedi Asır (Seven Centuries). Gaile Magazine, Issue:141, 11 December 2011, pp.10-11

                  Boğaç, C. (2011). Bir Aşk: Bin Ölüm (One Love: Thousand Deaths). Gaile Magazine, Issue:139, 20 November 2011, pp.8-9

                  Boğaç, C. (2006). Bittiğimiz Yerden Zamanı Getirebilmek İçin Sana (To Bring Time from Where We End). Çirkef Magazine, Issue:7, December 2006, pp.26-27

                  Boğaç, C. (2003). Kan Yaşamdan Öcünü Aldı (Blood Got Its Revenge from Life). International Turkish Language and Translation Magazine, TURNALAR, Issue:9, 2003, pp.50-52

                  Boğaç, C. (2001). Göç ve Tün (Gidemem) (Migration and Night (I cannot leave). International Turkish Language and Translation Magazine, TURNALAR, Issue: 4, 2001; pp.47-48

                  Boğaç, C. (1997). Melekler Mutsuz Mudur? (Are Angels Sad?). International Turkish Language and Translation Magazine, TURNALAR, Issue:1, 1997, pp. 74-75