National Scientific Journal Article(s)

National Scientific Journal Article(s)………Read more»

Boğaç, C. (2022). Platonik Yer Aşkı: New York Üzerine (Platonic Love of Place: On New York). Mimarlık Journal, ISSN 1300-4212, Issue: 428, pp.58.61

 Boğaç, C. (2021). Mekansal Mutasyonlar (Spatial Mutations). Published in Mimarca Journal, “Online: Digital Spaces” special issue, Book review section by Abdullah Can and Münevver Özgür Özersay, ISSN: 1306-3138, Issue:91, pp.144-149

Boğaç, C. (2017). Kent Ölçeğinde Barış Düzeni Kurabilme Pratiği: Mağusa Ekoşehir Projesi. Mimarca, Mart 2017, ISSN: 1306-3138, Sayı: 83, ss. 35- 43

Boğaç, C. (2012). Nefes alıp veren bir kent manifestosu. İdeal Kent Dergisi, Sayı: 5 Ocak 2012 ISSN 1307-9905, ss. 220-225