Symp. Proceeding(s)

Boğaç, C. (2019). ‘Love of place: Emotional engagements and psychological process’, Environmental Psychology: Humans in their surrounding world, 4th EFPSA Conference, Kampus Hybernská, Prague Czech Republic, ISBN 978-80-263-1554-4, pp.13-18

Brief:

Through the perspective of my multiple selves, as an architect and environmental psychology scholar, with this study I want to develop an account on the love of place.

Read more»

 

Boğaç, C., Vehbi, B. O., Besim, D. Y., Bilsel, N. (2019). İnsan Belleğinde Mimarlık Hafızasının Oluşum Sürecinde Çocukluk Evresi: Kuzey Kıbrıs İçin Tespit ve Öneriler, 5. Mimarlık Eğitimi Kurultayı, Nicosia: Söylem Matbaası, pp.37-48

Brief:

Mimarlık, tarih boyunca değişen toplum yapısı, politika ve iktidar ekseninde, farklı şekillerde tanımlanmış ve algılanmıştır. Bu tanım ve algılar yıllar içerisinde mimarlık praksisini etkilemiş ve böylelikle otobiyografik ve kolektif  belleklerde farklı mimarlık hafızaları oluşmuştur. Antik çağlardan endüstri devrimine varıncaya kadar, mimarlık toplum ile iletişime geçmek için, simgelerden oluşan  kendi dil öğelerini kullanmıştır.

Read more»

Akbil, A., Boğaç, C., Uluçay, B. (2014). ‘Mimarlığın Özü:Ortak Zemin Arayışı’, III. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı:“Mimarlık ve Meslek Alanında bütünleşme ve Dayanışma”, 31 Ocak 2014, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası, Lefkoşa- North Cyprus.

Boğaç, C. (2012). ‘Sosyal Değerlerin Kentsel Konut Mimarisi Üzerinden Dışavurumu: Gazimağusa Yeniboğaziçi Köyü Örneği’, Konut Kurultayı III: “Kıbrıs’ta Konut: Planlama, Tasarım ve Uygulama”, 09-10 Mart 2012, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası, Lefkoşa- North Cyprus.

Brief:

Bu çalışmada kent ortamında çevresel tasarımın bir parçası şeklinde ortaya çıkan sosyal anlamlarla sembolik tanımlamalar  ve bunların konut mimarisi üzerinden dışavurumu ele alınmıştır. Araştırmada öncelikle mimarideki anlam çalışmaları hakkındaki mevcut literatür taranmasından çıkan bilimsel gerçekler ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Read more»

Boğaç, C. (2008).Architecture For Meaning: Expression Of Social Values In Urban Architecture In Northern Cyprus’, “Doctoral Studies on Housing” Joint Symposium organized by HERA-C and HREC, 20-22 May 2008, Eastern Mediterranean University, Gazimağusa – North Cyprus.

Brief:

Pre-Study of my PhD Dissertation: In recent years, there has been noted growth in the construction of housing environments, in and around urbanizing settlements of Northern Cyprus. Regardless of introverted nature of its social structure, the society in Northern Cyprus is affected considerably from global developments…

Read more»

Boğaç, C. and Güley, K. (2007).Museum Of Time: A study of Gazimağusa, Proceedings of Social Science History Association, 32nd Annual SSHA Conference, 15th -18th, November Chicago, Illinois, USA

Brief:

Built environments tend to adapt changing social and economic conditions and physical environment keep preserving meanings all the time. People continue to create built environments; social life changes, it evolves. As time goes by, ‘history comes out…

Read more»

Boğaç, C. (2005). Should Architecture Mean Anything? Explorations into Approaches to Study Environmental Meaning in Architecture, Proceedings of Research Institute for the Built and Human Environment (BuHu),5th International Postgraduate Research Conference In The Built And Human Environment, 11th – 15th April 2005, The University of Salford, UK, 2005, pp.312-320.

Brief:

The way in which a way of life is translated into an architectural frame is often considered to be one of the main issues in environmental design. Any building belongs to an environment and forms part of a larger context; the environmental aspect of architecture however, is still ‘blank’…

Read more»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s