Yerle Duygusal Etkileşim: Araştırma Metotları ve Analiz

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Tez Araştırmaları Seminerleri kapsamında “Yerle Duygusal Etkileşim: Araştırma Metotları ve Analiz” semineri vermekten onur duydum.

Çevre ve insan davranışı arasındaki etkileşimi inceleyen disiplinler arası bilim dalı olan çevresel psikoloji, psikoloji alt dalı olarak tanımlamadığı için, mimarlık alanında daha çok “çevre ve davranış bilimi / çevresel tasarım” olarak veya mimari psikoloji olarak adlandırılmıştır.   Fakat Harold Proshansky ve William Ittelson’ın City University of New York’da Çevresel Psikoloji programını kurmasının ve David Canter’in 1980lerde The Journal of Environmental Psychology yayın hayatına sokmasıyla diğer isimlendirmelerdin önüne geçmiştir. 3. Sınıf Mimarlık Lisans öğrencisiyken ilgi duymaya başladığım bu alanda yapmış olduğum çalışmalardan elde ettiğim deneyimlerimi genç meslektaşlarıma aktarmaktan çok keyif aldım.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s