A Story of a House in the Walls

Offered by EMU Faculty of Architecture, Housing, Education, Counselling and Research Center ( HERA-C)

Ceren Boğaç, Afet Coşkun, Kağan Günçe, Nevter Zafer, Yonca Hürol

Within the scope of the workshop, it is aimed to produce ‘stopmotion movies’, where fragments of life are related to the houses, which will be told with fiction stories. In this context, it is expected that in Walled city of Famagusta, the workshop participant will develop their own stories about the selected houses and will display them as 2 minute slow-motion movies by using different media techniques. Within the framework of the workshop, the participants will learn to observe daily encounters of the city life and learn to share their fictional housing stories through different medias.

Atölye kapsamında, konutla ilgili yaşam kesitlerinin kurgu hikayeler ile anlatılacağı ‘aralıklarla filme alma yöntemi ile çekilen filimler’ üretilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, atölye katılımcılarının Mağusa’nın merkezi kabul edilen Kaleiçi’nde, seçecekleri konuta dair kendi hikayelerinin kurgulanıp farklı medya teklikleri kullanılarak 2 dakikalık yavaş filim üreteceklerdir. Atölye çerçevesinde, kentte yapacakları gözlemler ve kurgulayacakları hikayelerle oluşturacakları kısa filmlerin yanı sıra internetteki çoklu ortamda farklı medyalar üzerinden paylaşımı öğreneceklerdir.

Workshop team after the film Screenings
“The House” movie shootings
“Whose house?” movie

This slideshow requires JavaScript.